Een inspirerende ontmoeting

Een dag in stilte mediteren is een dubbele ontmoeting.
Een ontmoeting met jezelf. De sensaties en emoties van je lichaam voelen en de verhalen van je geest verkennen, ontdekken en vooral: omarmen, er vrede mee sluiten.

Jezelf ook ont-moeten: de moetens loslaten of minstens ze zien vanop afstand, ze ruimte geven, beademen, verzachten.

Het is ook proeven van de rijke verscheidenheid van de stilte, ze is rustig, vredig, veilig, geduldig, pretentieloos.

STILTE: Spreekt, Teder, Intiem, Leerrijk, Eindeloos


Respect voelen voor de stilte broeders en zusters, die ondanks hun uiterst drukke agenda of hun pijnlijke lichaam de moed en de discipline hebben om te blijven zitten en luisteren, terwijl de stilte spreekt. Op het einde van de dag telkens weer met verwondering te luisteren naar hun intieme, persoonlijke getuigenissen van hoe heilzaam de stilte was. 

Pure magie: openhartig en minzaam kijken,
zonder verzet of veroordelen doet wonderen. 
Comments