Met bewonderende blik
aanschouw ik de zwierige, dartele dans
van de vallende bladeren
op weg naar een nieuw bestaan.

De boom laat ze los,
zonder gejammer of gezeur
zonder twitter of pinterest
in een vredige stilte.

Tot de bladblazer van de buurman

dit stille spektakel verstoort.
Comments